Kult Weißbier from Krinitsa Brewery

Brewery Krinitsa Brewery

Style Pszeniczne

Alcohol5%

BLG12°