Sen o Warszawie from Browar Bazyliszek

Brewery Browar Bazyliszek

Place Multi Qlti Tap Bar

Style Stout

Alcohol6.6%

BLG16°

IBU35