Ucho od Śledzia from Piwoteka

Brewery Piwoteka

Place Fabryka

Style Foreign Extra Stout / FES

Alcohol5.5%

BLG14°

IBU50