Funky Wild Fruit Wiśnia from Browar Rzemieślniczy Jan Olbracht