Śrup from Szałpiw

Brewery Szałpiw

Style Black IPA

Alcohol6%

BLG15°