Jasny Dynks from Szałpiw

Brewery Szałpiw

Style Pszeniczne

Alcohol5.3%

BLG13°