Córa Koryntu from Browar Rzemieślniczy Jan Olbracht

Brewery Browar Rzemieślniczy Jan Olbracht

Style Weizenbock

Alcohol7%

BLG16°