Hops, Death & Taxes from Piwne Podziemie

Brewery Piwne Podziemie

Place Fabryka

Style Black IPA

Alcohol6.8%

BLG16.5°