Oyster Kiss from Piwne Podziemie

Brewery Piwne Podziemie

Place Multi Qlti Tap Bar

Style Stout

Alcohol5.2%

BLG12°