Sophia from Browar Olimp

Brewery Browar Olimp

Place FORUM Przestrzenie

Style Grodziskie

Alcohol2.7%

BLG

IBU21