Kwach from Browar Bazyliszek

Brewery Browar Bazyliszek

Place Multi Qlti Tap Bar

Style Sour

Alcohol4.5%

BLG11°

IBU18