Blakalicious from Piwne Podziemie

Brewery Piwne Podziemie

Place Multi Qlti Tap Bar

Style Stout

Alcohol6.4%