Kombinator – Saison Porzeczkowy from Browar Zakładowy